دهمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی

دهمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی 7 الی 8 مرداد ماه 1397 در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار گردید.


news2019 1